Kim jesteśmy

EKHN jest demokratyczną siecią czlonkowską. Zarząd EKHN jest głównym organem podejmującym decyzje.

On składa się z 5 członków wybieranych na okres 2 lat i posiadających następujące uprawnienia:

  • Przyjęcie nowych członków i zawieszenie członkostwa
  • Wybory Rady EKHN, Komitetu Nadzoru i Organizacji Zarządzającej
  • Definiowanie priorytetów strategicznych EKHN
  • Zatwierdzanie sprawozdań rocznych itp.

Aktualnie członkami zarządu EKHN są:

Oksana IBRAGIMOWA

Oksana IBRAGIMOWA

AŁMATY, KAZACHSTAN

Kazachski związek osób żyjących z HIV
Specjalistka ds. rzecznictwa

Ibragimowa jest specjalistką ds. rzecznictwa w Kazachskim związku osób żyjących z HIV. Ma 7-letnie doświadczenie w dziedzinie usług dotyczących AIDS. Zaczęła jako wolontariuszka, potem wykonywała działania informacyjne, pełniła rolę pracownika socjalnego oraz koordynatorki projektu. Ma doświadczenie w zakresie umiejętności coachingowych, działaniach prewencyjnych i rzeczniczych na rzecz osób dotkniętych epidemią HIV, w tym osób żyjących z HIV, osób używających narkotyków oraz osób dotkniętych gruźlicą. Przez ostatnie cztery lata była rzeczniczką Kazachskiego związku osób żyjących z HIV, koordynując pracę trzech organizacji pozarządowych, organizując różne seminaria, szkolenia, spotkania przy okrągłym stole na poziomie krajowym, angażując osób podejmujących decyzje i kluczowych partnerów.

Wera KOWALENKO

Wera KOWALENKO

JEKATERYNBURG, ROSJA

Fundacja New Life
Dyrektor

Od 2008 r. pani Kowalenko świadczy usługi doradcze w zakresie badań i leczenia HIV, WZW, gruźlicy i t. d. W swojej pracy skupia się na następujących kwestiach: pomoc w uzyskaniu opieki medycznej, społecznej, psychologicznej i prawnej dla osób cierpiących na różne rodzaje uzależnień (od narkotyków i alkoholu), osób, które mają choroby zakaźne (HIV, gruźlica), ktore wracają z więzienia, oraz dla ich rodzin, kobiet w trudnej sytuacji życiowej i osób świadczących usługi seksualne.
Ma 7-letnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu powiązań między organizacjami rządowymi a pozarządowymi, które wspierają różne grupy ludności. Koordynowała szereg projektów, takich jak „Kobiety, żyjące z chorobami przewlekłymi”, „Tworzenie i polepszenie modelu integracyjnego dla kobiet z chorobami przewlekłymi, które wracają z więzienia”, „Tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie kobiet, które wracają z więzienia, w obwodzie Swierdłowskim”, „Tworzenie niepaństwowego systemu kompleksowej rehabilitacji osób bez rezystencji oraz mających prawo do niemedycznego zażywania narkotyków”.
Pani Kowalenko jest dyrektorem Fundacji New Life w Jekaterynburgu.

 

Anton BASENKO

Anton BASENKO

Kijów, Ukraina

Alians Zdrowia Publicznego
Krajowy punkt kontaktowy: Projekt PITCH

Anton Basenko urodził się 26 kwietnia, 1980 r., mieszka w Kijowie, na Ukrainie. Uzyskał stopień magistra ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie Kijowskim Tarasa Szewczenki. Anton jako osoba żyjąca z HIV, używająca narkotyków i korzystająca z substytucyjnej terapii opioidowej, od 2010 r. podjął prace w dziedzinie prewencji HIV oraz rzecznictwa osób używających narkotyków i substytucyjnej terapii opioidowej w lokalnych i krajowych organizacjach pozarządowych na Ukrainie. Od 2012 r. wstąpił do Euroazjatyckiej Sieci Osób Używających Narkotyków (ENPUD) jako doradca w zakresie dostępu do leczenia osób żyjących z HIV i używających narkotyków. Od stycznia 2013 r. jest starszym specjalistą Aliansu Zdrowia Publicznego (dawniej Międzynarodowego Aliansu HIV/AIDS na Ukrainie), koordynuje międzynarodowe i krajowe projekty redukcji szkód, jest odpowiedzialny za współpracę z Państwową Służbą Więzienną, Centrami Usług Społecznych, aptekami, bierze udział w doradztwie w zakresie HIV, współinfekcji HIV i WZW C oraz gruźlicy, substytucyjnej terapii opioidowej, uczestniczy w konferencjach, grupach roboczych i kampaniach na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Jako osoba, na którą programy Funduszu Globalnego od 2015 r. wywarły oszałamiający wpływ, dołączył do Biura Sieci Rzeczników Funduszu Globalnego, aby zająć się kwestią dofinansowania procesów Funduszu Globalnego. Od 2015 r. jest członkiem zarządu Międzynarodowej Sieci Osób Używających Narkotyków (INPUD). W 2016 r. został wybrany na przedstawiciela społeczności w Zarządzie Funduszu Globalnego. Jest globalnym rzecznikiem dostępu do leczenia WZW C oraz redukcji szkód wśród osób używających narkotyków

Wiaczesław MULEAR

Wiaczesław MULEAR

Kiszyniów, Mołdawia

GENDERDOC-M
Koordynator programów zdrowotnych

Mulear jest koordynatorem programu zdrowotnego LGBT GENDERDOK-M realizowanego przez organizację pozarządową LGBTIQ w Kiszyniowie. Pracował tu od 2007 r., przed tym był wolontariuszem w tej samej organizacji przez pięć lat. Zaczął swoją karierę zawodową jako asystent „Programu na rzecz zdrowia i dobrostanu LGBT”. W 2011 r. zajmował się promocją zdrowia w ramach tegoż programu. Od 2014 r. objął stanowisko koordynatora programu zdrowotnego LGBT. W tym programie odpowiada za reprezentację centrum GENDERDOC-M oraz promocję interesów i praw LGBT oraz MSM w Narodowej Radzie Koordynacyjnej na rzecz walki z gruźlicą i AIDS. Koordynuję pracę outreach, organizuje szkolenia i warsztarty na temat zdrowia seksualnego dla społeczności LGBT i MSM, przeprowadza dobrowolne doradztwo i testy, rozwija regionalną sieć pracowników ochrony zdrowia. Brał czynny udział w opracowaniu krajowych polityk, standardów, przepisów, protokołów zdrowotnych dla MSM i innych populacji kluczowych.

W 2011 r. dostał dyplom honorowy „Za wybitny udział i specjalne zasługi w zakresie reagowania na epidemię HIV/AIDS w 2011 r.” i statuetkę Czerwona Wstążka od Ministra Zdrowia Mołdawii oraz UNAIDS Mołdawii, kampanii World AIDS w Mołdawii i Sieci Y-PEER Moldova.

Andżelika WOŁKOŃSKA

Andżelika WOŁKOŃSKA

Mińsk, Białaruś

Republikańskie Stowarzyszenie Młodzieży „Spotkanie”
Koordynator projektu

Andżelika WOŁKOŃSKA jest członkiem Zarządu EKHN od listopada 2016 r., gdzie przedstawia Białoruś. Uzyskała wykształcenie pielęgniarskie na Białoruskiej Akademii Państwowej Studiów Podyplomowych, obecnie pracuje jako pielęgniarka masażu kosmetologicznego i terapeutycznego. Ma długie i bogate doświadczenia pracy z transgenderystami w dziedzinie HIV, w 2004 r. zaczęła pracować w Republikańskim Stowarzyszeniu Młodzieży „Spotkanie” jako pracownik socjalny, w latach 2008 – 2009 była koordynatorem regionalnym projektu zapobiegania HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową wśród mężczyzn mających seks z mężczyznami w Mińsku. Wzięłą udział w szeregu szkoleń i warsztatów, między innymi „Specyfika doradztwa dla mężczyzn mających seks z mężczyznami na temat HIV oraz chorób przenoszonych drogą płciową”, „Monitorowanie i ocena programów z HIV”, „Aspekty prawne i biomedyczne wsparcia osób z chrobami zakaźnymi”.