Kim jesteśmy

Kim jesteśmy
EKHN jest demokratyczną siecią czlonkowską. Zarząd EKHN jest głównym organem podejmującym decyzje. On składa się z 5 członków wybieranych na okres 2 lat i posiadających następujące uprawnienia:
   • Przyjęcie nowych członków i zawieszenie członkostwa
   • Wybory Rady EKHN, Komitetu Nadzoru i Organizacji Zarządzającej
   • Definiowanie priorytetów strategicznych EKHN
   • Zatwierdzanie sprawozdań rocznych itp.

Aktualnie członkami zarządu EKHN są:

Oksana IBRAGIMOWA

Oksana IBRAGIMOWA

Ałmaty, Kazachstan
Wera KOWALENKO

Wera KOWALENKO

Jekaterynburg, Rosja
Anton BASENKO

Anton BASENKO

Kijów, Ukraina
Wiaczesław MULEAR

Wiaczesław MULEAR

Kiszyniów, Mołdawia
Andżelika WOŁKOŃSKA

Andżelika WOŁKOŃSKA

Mińsk, Białaruś