Zdrowie publiczne

EKHN opracowuje interwencje i programy w reakcji na pilną potrzebę zwalczania wciąż obecnej nierówności płci i pogwałcenia praw człowieka, które narażają kobiety, dziewczyny i transgenderystów na zwiększone ryzyko zakażenia HIV.