HIV

Europa Wschodnia i Azja Środkowa jest regionem o najszybszym wzroście epidemii HIV na świecie: szacowana liczba osób żyjących z HIV w 2001 r. wynosiła 800 000, a w 2012 r. już 1,5 milion. Prewalencja HIV wśród dorosłych wynosi 1% w całym regionie włącznie z Rosją i Ukrainą, krajami o największym zaludnieniu, w których odnotowuje się prawie 90% zgłoszonych nowych przypadków zakażenia HIV. Od 2004 r. na Białorusi i Ukrainie doszło do wzrostu zakażenia HIV o 59% i 76% odpowiednio. Wskaźnik mężczyzn do kobiet wynosił 1,3. W 2011 r. wysokie wskaźniki HIV odnotowano na Ukrainie (38,0 na 100 000 ludności), w Mołdawii (20,3 na 100 000 ludności). W tym samym roku zgłoszono 70% nowo zdiagnozowanych przypadków HIV na Ukrainie. (UNAIDS, Regional Fact Sheet 2012: EECA).