Gender i równość płci

EKHN powołuje się na „Agendę UNAIDS do przyśpieszenia działania na rzecz równości płci i HIV” przyjętej dla „zaspokojenia potrzeb kobiet i dziewczyn związanych z HIV oraz dla powstrzymania przemocy wobec kobiet” i zalecającej 26 działań strategicznych, których mają się podjąć kraje dla osiągnięcia tego celu.