Co robimy
ZDROWIE PUBLICZNE

EKHN opracowuje interwencje i programy w reakcji na pilną potrzebę zwalczania wciąż obecnej nierówności płci i pogwałcenia praw człowieka, które narażają kobiety, dziewczyny i transgenderystów na zwiększone ryzyko zakażenia HIV.

Rozwiń
ZDROWIE PUBLICZNE

EKHN opracowuje interwencje i programy w reakcji na pilną potrzebę zwalczania wciąż obecnej nierówności płci i pogwałcenia praw człowieka, które narażają kobiety, dziewczyny i transgenderystów na zwiększone ryzyko zakażenia HIV.

GENDER I RÓWNOŚĆ PŁCI

EKHN powołuje się na „Agendę UNAIDS do przyśpieszenia działania na rzecz równości płci i HIV” przyjętej dla „zaspokojenia potrzeb kobiet i dziewczyn związanych z HIV oraz dla powstrzymania przemocy wobec kobiet” i zalecającej 26 działań strategicznych, których mają się podjąć kraje dla osiągnięcia tego celu.

Rozwiń
GENDER I RÓWNOŚĆ PŁCI

EKHN powołuje się na „Agendę UNAIDS do przyśpieszenia działania na rzecz równości płci i HIV” przyjętej dla „zaspokojenia potrzeb kobiet i dziewczyn związanych z HIV oraz dla powstrzymania przemocy wobec kobiet” i zalecającej 26 działań strategicznych, których mają się podjąć kraje dla osiągnięcia tego celu.

POPULACJE KLUCZOWE

W latach 2012 – 2015 EKHN z powodzeniem wdrożyła finansowany przez Unię Europejską projekt w zakresie oceny, opracowania i promocji kompleksowego podejścia państwa do świadczenia usług dla osób używających narkotyków, osób sprzedających usługi seksualne i mężczyzn mających seks z mężczyznami. Zostały opracowane plany rzecznictwa i promocji tych usług w strategiach narodowych.

Rozwiń
POPULACJE KLUCZOWE

W latach 2012 – 2015 EKHN z powodzeniem wdrożyła finansowany przez Unię Europejską projekt w zakresie oceny, opracowania i promocji kompleksowego podejścia państwa do świadczenia usług dla osób używających narkotyków, osób sprzedających usługi seksualne i mężczyzn mających seks z mężczyznami. Zostały opracowane plany rzecznictwa i promocji tych usług w strategiach narodowych.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (WZW)

EKHN is referring to the UNAIDS Agenda for Accelerated Action for Gender Equality and HIV commits to “address HIV needs of women and girls and stop violence against women”, recommending 26 strategic actions that countries can take to achieve this goal.

Rozwiń
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (WZW)

EKHN is referring to the UNAIDS Agenda for Accelerated Action for Gender Equality and HIV commits to “address HIV needs of women and girls and stop violence against women”, recommending 26 strategic actions that countries can take to achieve this goal.

HIV

Europa Wschodnia jest jedynym regionem na świecie, gdzie liczba śmierci związanych z AIDS wciąż wzrasta, w latach 2005 – 2012 odnotowano wzrost liczby śmierci związanych z AIDS o 21% (Aidsmap, 2013).

Rozwiń
HIV

Europa Wschodnia i Azja Środkowa jest regionem o najszybszym wzroście epidemii HIV na świecie: szacowana liczba osób żyjących z HIV w 2001 r. wynosiła 800 000, a w 2012 r. już 1,5 milion. Prewalencja HIV wśród dorosłych wynosi 1% w całym regionie włącznie z Rosją i Ukrainą, krajami o największym zaludnieniu, w których odnotowuje się prawie 90% zgłoszonych nowych przypadków zakażenia HIV.  Od 2004 r. na Białorusi i Ukrainie doszło do wzrostu zakażenia HIV o 59% i 76% odpowiednio. Wskaźnik mężczyzn do kobiet wynosił 1,3. W 2011 r. wysokie wskaźniki HIV odnotowano na Ukrainie (38,0 na 100 000 ludności), w Mołdawii (20,3 na 100 000 ludności). W tym samym roku zgłoszono 70% nowo zdiagnozowanych przypadków HIV na Ukrainie. (UNAIDS, Regional Fact Sheet 2012: EECA).

 

Tuberculosis

EKHN is referring to the UNAIDS Agenda for Accelerated Action for Gender Equality and HIV commits to “address HIV needs of women and girls and stop violence against women”, recommending 26 strategic actions that countries can take to achieve this goal.

Rozwiń
Tuberculosis

EKHN is referring to the UNAIDS Agenda for Accelerated Action for Gender Equality and HIV commits to “address HIV needs of women and girls and stop violence against women”, recommending 26 strategic actions that countries can take to achieve this goal.